คีย์บอร์ด Nektar Panorama P6 MIDI Controller Keyboard

MIDI คีย์บอรด์คอนโทรลเลอร์ Nektar Panorama P6 Control Surface with Deep Integration for Bitwig Studio, Logic Pro, Reason, Cubase, Nuendo, Main Stage, and Reaper with 61-key Keyboard, 12 Pads, 16 Encoders, 9 Faders, 1 Motorized Fader, and TFT Display

ราคาสินค้าไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม…

฿26,000.00

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

Description

Nektar Technology Panorama P6 Keyboard Controller

MIDI คีย์บอรด์คอนโทรลเลอร์ Nektar Panorama P6 Control Surface with Deep Integration for Bitwig Studio, Logic Pro, Reason, Cubase, Nuendo, Main Stage, and Reaper with 61-key Keyboard, 12 Pads, 16 Encoders, 9 Faders, 1 Motorized Fader, and TFT Display

The Panorama P6 from Nektar Technology is a 61-key controller with a comprehensive Reason implementation that makes it feel like one is controlling hardware in real-time. Additional extensive programming options for controlling other ReWired DAWs, virtual instruments and MIDI hardware enhance performance and creativity.

The keyboard and pads have a solid feel and respond in a dynamic manner. Velocity sensitivity allows for complex expression. Combined with ninety-three real-time controls available at any one time, and cross-platform computer compatibility, makes the Panorama P6 the definitive keyboard controller for Reason and other MIDI software and hardware.

Features:

  • Control surface/keyboard with deep integration for complete control of Bitwig Studio, Cubase, Nuendo, Logic Pro, Reason, Main Stage, and Reaper
  • Complete set of transport controls
  • 61-key keyboard and 16 pads for virtual instrument control
  • Built-in LCD screen for real time display of controls and functions

Specifications

Keyboard 61-note semi-weighted, velocity-sensitive with aftertouch
5 velocity curves, plus fixed
Pitch bend and modulation assignable wheels
Octave shift buttons
PB1/2 buttons
Sustain pedal jack (pedal optional)
Expression pedal jack (pedal optional)
4 keyboard zones programmable with controller filters and program changes
5 keyboard maps store all settings
Pads 12 pads with velocity and pressure sensitivity
7 velocity curves
Note-learn
Scale mode with 30+ scales and interval setting
Velocity spread functions spreads the selected pad assignment over all 12 pads, at different velocity levels
Transpose and octave shift in both pad-map and scale mode
Pads freely assignable in Reason mode
Load or save to any of 20 pad maps
Function Keys 11 assignable keys, accessible using shift and transport keys
Load or save to any of 10 F-Keys maps
F-Keys assignable even in 3 Reason modes
Preset Controls 16 encoders
9 x 45 mm faders
10 assignable LED buttons
11 dedicated transport buttons
20 preset locations store all settings including links to keyboard, pad and F-keys maps
Other 100 mm ALPS motorized fader
6 dedicated assignable navigation buttons
ASCII/QWERTY macros assignable to buttons and pads
3.5″ high-resolution TFT display provides navigation and user visibility
Reason implementation that lets you use Reason as if it’s hardware
4 modes when used with Reason switch between Mixer, Instrument, Transport and Internal
Presets and setup files for major DAWs and VIs
USB port for communication with computer
USB Micro B connector for extra and external power
Power Requirements USB power or optional external USB power supply

Two USB ports or external USB power supply required to power entire unit – one USB port powers entire unit with the exception of the motorized fader

System Requirements Mac OS X
Windows Vista and Windows 7 (Windows XP not currently supported)
Reason 5, 6 and 6.5 supported

โทร. : 022031821, 026414744 ext 13, 020423530
สายด่วน : 081-2399040, 084-7696296, 089-6915832

Line : @soundspacethai

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook