มิกเซอร์ดิจิตอล DIGICO SD5-WS-OP Digital Mixer

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล DIGICO SD5-WS-OP MADI/HMA Optics , Up to 253 Input Channels, Up to 124 Aux / Sub-Group Busses, 24 x 24 Full Processing Matrix, 253 Dynamic Equalizers, DiGiTuBes, Multiband Compressors, 48 Digital FX, 32 Graphic Equalizers, 48/96kHz, Sample Rate Standard Optics

ราคาเฉพาะตัวมิกเซอร์ไม่รวม CARD และ Option เสริมอิ่นๆนะคะ…

฿6,570,000.00

สอบถามและสั่งซื้อสินค้า

Description

DIGICO SD5-WS-OP Digital Mixer MADI/HMA Optics

เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิตอล DIGICO SD5-WS-OP MADI/HMA Optics , Up to 253 Input Channels, Up to 124 Aux / Sub-Group Busses, 24 x 24 Full Processing Matrix, 253 Dynamic Equalizers, DiGiTuBes, Multiband Compressors, 48 Digital FX, 32 Graphic Equalizers, 48/96kHz, Sample Rate Standard Optics

Digico SD5 is the modern-day incarnation of that console; think the D5 Live on steroids and you’re getting close! Yes, it fits directly into the D5’s shoes, but thanks to the inclusion of Stealth Digital Processing, floating-point Super FPGA technology, and a host of new features, it packs a far bigger punch.

Scratching the surface

Like the SD10, the SD5’s 37 faders are laid out in three convenient banks of 12 with one master fader with the added benefit of three 15-inch full colour TFT touch screens for even quicker access and multi-user applications. In addition, there are two interactive dynamic metering displays (IDMs) as used in its big brother, the SD7.

The centrally located master screen has been incorporated into the worksurface meterbridge design to provide a lower profile meter bridge and allow for complete user feedback; this means the engineer never needs to move far from mix position: there is clear visibility of everyone on stage, and all control is less than an arm’s length away.

To make life even easier, engineers can recall or save presets on the channel strip; and recall or save snapshots using the master screen or or dedicated switches on the console. In addition, special functions can be assigned and accessed instantly via the console’s 40 Smart Key Macros (accessible via four layers of 10 RGB backlit keys) at the push of a button. It really is that simple.

What’s under the hood

The SD5 provides up to 253 processing channels at 48kHz/96kHz.

Standard channel processing, whether inputs or outputs, includes Channel Delay, Single and Multi Channel Presets, Dual insert points, Hi- and Lo-pass filters @ 24dB/octave, four-band parametric EQ (eight on the outputs) with band curve selection, Dual insert points, DiGiCo’s DYN 1 (Compressor, De-esser or  Multi Channel Compressor) and DYN 2 (Gate, Compressor or Ducker).

The console also benefits from 253 Dynamic EQ processors, all of which are available on any of the input or output channels. These powerful processors offer dynamic processing on each of the four standard parametric bands, plus there are also 253 Multiband Compressors and 253 DiGiTubes; and no matter how the console is set up, the user won’t lose any resources, as all channels are equipped to provide the same high quality signal path and feature set.

The master section incorporates 32 gangable 32-band graphic EQs, 48 stereo effects (selectable from a palette of 33), and 36 control groups (VCAs); and using snapshots, engineers can now switch between complete configurations in any live environment easier than ever before, be it at rehearsals, during system setup, or even at a show.

In addition, we’ve included up to 128 configurable busses, all of which are assignable as mono/stereo groups or auxiliary busses; and in addition to these busses, for further configurability, we’ve provided a 24 x 24 output matrix, dual solo busses, and a stereo/LCR Master buss.

Unlike all other digital console manufacturers, you don’t lose Aux or Group Busses when using the Matrix as they are in addition, including the Master buss.

I/O

The rear of the SD5 houses all of the I/O, and there’s plenty: eight mic inputs, eight line inputs, eight mono AES I/O, four redundant MADI ports, and one Optocore loop. This amounts to an incredible 1264 I/O connections on a single optic loop with one worksurface.

In addition, there is an optional DiGiCo SoundGrid module which can be fitted to both engines for full redundancy when linked to two external PC servers such as SoundGrids or DiGiGrids. This provides the user with instant access to 16 fully integrated low-latency Waves stereo Multi Racks, each with the ability to have up to eight plugins per rack. That’s 128 I/O – and as you’d expect from DiGiCo, this is all additional I/O.

All Waves compatible plugins are pre-loaded, and as this is integral within the console, you have the added advantage of touch screen control; and all shapshots and session files are saved within the console.

Features:

 • Up to 253 Input Channels
 • Up to 124 Aux / Sub-Group Busses
 • LR/LCR/5.1 Master Bus
 • 24 x 24 Full Processing Matrix 2 Solo
 • 253 Dynamic Equalizers
 • 253 DiGiTuBes
 • 253 Multiband Compressors
 • 48 Digital FX
 • 32 Graphic Equalizers
 • Optional Waves Integration
 • 48/96kHz Sample Rate
 • Standard Optics

Specifications

General Specifications

 • Faders 37 x 100mm touch-sensitive, motorised
 • Screens 3 x 15” LCD high – resolution touch screens
 • Meterbridge 2 x Custom Mounted LCD high-resolution TFT-LCD screens
 • Up to 253 Input Channels
 • Busses Up to 128 plus masters Aux / Group busses with full processing Mono / Stereo / LCR / 5.1
 • Matrix Up to 24 Input / 24 Outputs with full processing
 • Control Groups Up to 36, selectable for VCA-style, Moving fader, Mute Group
 • Graphic Eq 32 x 32-band, Gain +/- 12dB
 • Internal FX Up to 48 stereo effects comprising up to 16 floating point reverbs and up to 24 delay/chorus/pitch/enhancer
 • Local I/O 8 x mic/line I/O, 8 x AES I/O
 • MADI interface 4 redundant interfaces, BNC connectivity
 • Optic interface Fibrecast optic
 • Sampling rates 48kHz / 96kHz
 • GPI/GPO 16 as standard, expandable to 32
 • Ext Sync Wordclock, AES, Video, MADI, Optics
 • Physical Dimensions 1465 mm (w) x 838mm (d) x 458 mm (h)
 • Weight 116Kg (233 Kg with flightcase)
 • Power Requirements 90V-260V, 50-60Hz, 532VA (340W)

Audio Specification

 • Sample Rate: 48kHz, 44.1kHz or 96kHz
 • Processing Delay: 2ms Typical @ 48k(60 Stereo Channels, Stage Input Through L-R Buss to Stage Output) 1.1ms @96k
 • Internal Processing: Up to 40-bit, Floating Point
 • A>D & D>A: 24-bit Converter Bit Depth
 • Frequency Response: +/- 0.6dB (20Hz – 20kHz)
 • THD: <0.05% @ Unity Gain,: 10dB Input @ 1kHz
 • Channel Seperation: Better Than 90dB: (40Hz – 15kHz)
 • Residual Output: <90dBu Typical
 • Noise: (20Hz – 20kHz)
 • Microphone Input: Better Than -126dB: Equivalent Noise
 • Maximum Output Level: +22dBu
 • Maximum Input Level: +22dBu

Processing Channel Specification
Input Channel

 • Name: User-Defined / Presets
 • Channel Selection: Mono / Stereo / Multi
 • Input Routing: Main & Alternate Input
 • Analogue Gain: -20 to +60dB
 • Phase: Normal / Reverse
 • Digital Trim: -40 to +40dB
 • Delay: >1 Sec (Coarse & Fine Control)
 • DiGiTuBe: Drive 0.01 – 50.0
 • Bias 0 – 6
 • LPF: 20 – 20kHz, 24dB/Oct
 • HPF: 20 – 20kHz, 24dB/Oct
 • Insert A: (Pre EQ/Dyn) On/Off
 • Equalisation: 4 Band EQ: Parametric or Dynamic (Low/Lowshelf, Lower-Mid/Lowshelf, Upper-Mid/Hi Shelf, Hi/Hishelf)
  On/Off
  Freq; 20 – 20kHz
  Gain; +/- 18dB
  Q: 0.1 -20 (Parametric) / 0.10-0.85 (Shelf)
  Dynamic EQ On/Off
  Over/Under
  Band On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1

 • Dynamics 1: Single or Multiband (3-Band)
  Compressor: On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1
  Gain; 0 to +40dB with
  Autogain Option
  Link; Any Channel/Buss
  Hi Crossover; 20Hz – 20kHz
  Lo Crossover; 20Hz – 20kHz
  Knee : Hard, Med, Soft
  De-Esser: Threshold : 20us – 20ms
  Release : 1ms – 100ms
  Ratio : 1:1 – 50:1
  Ess-Band : Listen On/Off
  Ess-Band Filter Freq / Width: 20Hz – 20kHz

 • Dynamics 2: On/Off
  Gate / Ducker: Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 50us – 100ms
  Hold; 2ms – 2s
  Release; 5ms – 5s
  Range; 0 – 90dB
  Key; Any Source
  Key Listen
  Freq/Width; 20 – 20kHz
  Compressor: On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1
  Gain; 0 to +40dB with
  Autogain Option
  Link; Any Channel / Buss
  Hi Crossover; 20Hz – 20kHz
  Lo Crossover; 20Hz – 20kHz
  S/C Source : Any Source
  S/C Listen : On/Off
  S/C Filter Freq/Width: 20Hz – 20kHz

 • Insert B: (Post EQ/Dyn) On/Off
 • EQ/Dyn order: EQ/Dyn or Dyn/EQ
 • Mute: Channel Mute / Hard Mute
 • Solo: Solo Buss 1 / Solo Buss 2 / Both, Auto Solo
 • Channel Safe: Input, EQ, Dyn, Aux, Pan, Fade/Mute, Inserts, Buss, Directs,
  Full Safe
 • Output Routing: Buss, Insert A, Insert B, FX
  Direct: On/Off, Pre-Mute / Pre-Fade / Post-Fade, Level +/- 18dB
 • Fader: 100mm Motorised Fader ∞ to +10dB

Processing Channel Specification
Aux / Group / Matrix Output

 • Name: User-Defined / Presets
 • Phase: Normal / Reverse
 • Digital Trim: -20 to +60dB
 • Delay: >1 Sec (Coarse & Fine control)
 • DiGiTuBe: Drive 0.01 – 50.0
  Bias 0 – 6
 • LPF: 20 – 20kHz, 24dB / Oct
 • HPF: 20 – 20kHz, 24dB / Oct
 • Insert A: (Pre EQ/Dyn) On/Off

 • Equalisation: 8 Band EQ: 4 band Parametric and 4 band parametric or Dynamic (Low/Lowshelf, Lower-Mid/Lowshelf, Upper-Mid/Hi Shelf, Hi/Hishelf)
  On/Off
  Freq; 20 – 20kHz
  Gain; +/- 18dB
  Q: 0.1 -20 (Parametric) / 0.10-0.85 (Shelf)
  Dynamic EQ On/Off
  Over/Under
  Band On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1

 • Dynamics 1: Single or Multiband (3-band)
  Compressor: On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1
  Gain; 0 to +40dB
  with Autogain Option
  Link; Any Channel / Buss
  Hi Crossover; 20Hz – 20kHz
  Lo Crossover; 20Hz – 20kHz
  Knee : Hard, Med, Soft
  De-Esser: Threshold: 20us – 20ms
  Release: 1ms – 100ms
  Ratio: 1:1 – 50:1
  Ess-Band: Listen On/Off
  Ess-Band Filter Freq/Width: 20Hz – 20kHz

 • Dynamics 2: On/Off
  Gate / Ducker: Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 50us – 100ms
  Hold; 2ms – 2s
  Release; 5ms – 5s
  Range; 0 – 90dB
  Key; Any Source
  Key Listen
  Freq/Width; 20 – 20kHz
  Compressor: On/Off
  Threshold; -60 – 0dB
  Attack; 500us – 100ms
  Release; 10ms – 10s
  Ratio; 1:1 – 50:1
  Gain; 0 to +40dB
  with Autogain Option
  Link; Any Channel/Buss
  Hi Crossover; 20Hz – 20kHz
  Lo Crossover; 20Hz – 20kHz
  S/C Source : Any source
  S/C Listen : On/Off
  S/C Filter Freq/Width: 20Hz – 20kHz

 • Insert B: (Post EQ/Dyn) On/Off
 • EQ/Dyn Order: EQ/Dyn or Dyn/EQ
 • Mute: Channel Mute / Hard Mute
 • Solo: Solo Buss 1 / Solo Buss 2 / Both, Auto Solo
 • Channel Safe: Trim, EQ, Dyn, Fade/Mute, Inserts, Outputs, Full Safe
 • Output Routing: Outputs, Insert A, Insert B, FX
 • Fader: 100mm Motorised Fader ∞ to + 10dB


โทร. : 022031821, 026414744 ext 13, 020423530
สายด่วน : 081-2399040, 084-7696296, 089-6915832

Line : @soundspacethai

หรือส่งข้อความด้านล่างเพื่อติดต่อเราทาง Facebook