อีควอไลเซอร์ (Equalizer)

อีควอไลเซอร์ (Equalizer) EQ เครื่องปรับแต่งย่านความถี่เริ่มตั้งแต่ 20-20000 Hz แบบ 10 Band, 16 Band และ 31 Band เพื่อให้ความถี่แต่ละความถี่มีคุณภาพเสียงที่ดีและเหมาะสมที่สุดในการฟังมีทั้งแบบ Analog และ Digital

    Showing all 17 results