ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ก (Digital Effect EFX )

ดิจิตอลเอ็ฟเฟ็ก (Digital Effect EFX ) อุปกรณ์หรือเครื่องปรุงแต่งเสียงสำหรับเสียงร้องและเครื่องดนตรีให้รู้สึกความมีชีวิตชีวาพร้อมลูกเล่นหลากหลายสร้างเอกลักษณ์ของเสียงให้ดูโดดเด่นชัดเจน เป็นการจำลองเสียงต่างๆ เหมือนอยู่ในสถานที่นั้นๆ มีให้เลือกใช้งานมากมาย เช่น เสียงสะท้อน (Echo), เสียงประสาน (Chorus), เสียงก้อง เสียงกังวาล (Reverb), Hall Reverb และ  Arena Reverb

Showing all 4 results