ครอสโอเวอร์ (Crossover)

ครอสโอเวอร์ (Crossover) เป็นอุปกรณ์สำหรับแบ่งแยกสัญญาณความถี่ของเสียง ให้เหมาะสมกับลำโพงที่ถูกออกแบบนั้นๆ มีให้เลือกใช้งานทั้งแบบดิจิตอลและอนาล็อคหลากหลายรูปแบบ ครอสโอเวอร์แบบ 2 ทาง (2-Way Crossover), ครอสโอเวอร์แบบ 3 ทาง (3-Way Crossover) และ ครอสโอเวอร์แบบ 4 ทาง (4-Way Crossover)

Showing all 10 results