คอมเพรสเซอร์ ลิมิตเตอร์ เกต (compressor / limiter/Gate)

คอมเพรสเซอร์ ลิมิตเตอร์ เกต (compressor / limiter/Gate) เครื่องหรืออุปกรณ์ความคุมระดับสัญญาณเสียงให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเหมาะกับนักร้องนักดนตรีที่ต้องการควบคุมความดังเบาหรือสัญญาณเสียงของตนให้มีความนิ่งไม่วูบวาบแตกต่างกันมากจนเกินไป

    Showing all 16 results