อุปกรณ์ปรับแต่งเสียง (Signal Processor)

ศูนย์รวมอุปกรณ์ปรับแต่งเสียง Digital Signal Processor , อุปกรณ์ปรับแต่งสัญญาณความถี่เสียง อีควอไลเซอร์, อุปกรณ์สำหรับแบ่งแยกสัญญาณความถี่ของเสียง ครอสโอเวอร์, อุปกรณ์จัดการควบคุมระดับของสัญญาณเสียง   คอมเพรสเซอร์ ลิมิตเตอร์ เกท, รวมถึง EFX แบบต่างๆสำหรับเสียงร้อง ทุกยี่ห้อสำหรับระบบเสียงกลางแจ้ง

    Showing 1–18 of 134 results