ลำโพงแบบแขวนไลน์อาเรย์ (Line Array)

Line Array ลำโพงชนิดไลน์อาเรย์ เป็นลำโพงที่เหมาะแก่การใช้งานในพื้นที่ตั้งแต่ขนาดกลางไปจนถึงขนาดใหญ่ ด้วยการกระจายตัวของเสียงที่ครอบคลุมพื้นที่ จึงเป็นลำโพงที่นิยมกันมากที่สุดในปัจจุบันมีทั้งแบบ Passive และ Active

    Showing 1–18 of 19 results