ไมโครโฟนแบบมีสาย (Wire Mic)

ไมโครโฟนแบบมีสาย เป็นไมโครโฟนที่ใช้สายสัญญาณเป็นหลักเพื่อคุณภาพเสียงที่ดี เหมาะแก่การใช้งานอยู่กับที่ไม่เคลื่อนย้ายไปมา

    Showing 1–18 of 41 results