ไมโครโฟนสำหรับกลอง (Mic Drum Set)

เป็นไมค์สำหรับจ่อกลองโดยเฉพาะจัดมาเป็นชุดเป็น pack จากบริษัทผู้ผลิตเริ่มตั้งแต่แบบ 4 ตัวจนถึง 8 ตัวหลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็น Shure, AKG, Audio-Technica, JTS, etc

Showing all 13 results