ไมค์สำหรับจ่อเครื่องดนตรี (Instrument Microphone)

ไมโครโฟนจ่อเครื่องดนตรี เป็นไมโครโฟนที่ออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานสำหรับเครื่องดนตรีโดยเฉพาะ ให้โทนเสียงของเครื่องนั้นๆได้อย่างแท้จริง รวมถึงทิศทาางการรับสัญญาณของไมโครโฟน (Polar Patterns) ด้วย เสียงที่ได้ออกมาถึงจะตอบสนองตลอดย่านความถี่ มีคุณภาพ ชัดเจนสมบูรณ์ ใช้ให้เหมาะสมแล้วท่านจะได้เสียงครื่องดนตรีที่ไพเราะเสนาะหู

    Showing 1–18 of 56 results