ไมโครโฟน (Microphone)

Microphone อุปกรณ์สำหรับแปลงสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า มีรูปแบการรับเสียงให้เลือกเพื่อความเหมาะสมในการใช้งานที่หลากหลาย พร้อมชนิดของไมโครโฟนทั้งแบบมีสายและไร้สาย

    Showing 1–18 of 217 results